CHP’li Ahmet Akın: ‘EPDK, lobilere teslim olmuş’

CHP Genel Lider Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklama ile EPDK’nin “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde” yaptığı değişikliği kıymetlendirdi.

EPDK’yi bu yönetmeliği yürürlüğe koymadan evvel uyardıklarını, dalın tüm paydaşlarının görüşlerini almalarını bildirdiklerini belirterek, EPDK’nin “ben yaptım oldu” oldu anlayışı ile yenilenebilir güç dalına yeni bir darbe vurduğunu söz etti.

Ahmet Akın, yazılı olarak yaptığı açıklamasında şunları dedi:

“AK Parti ilçe başkanlığı çalışmalarını kusursuzca yürüten EPDK, tüm ikazlarımıza karşın Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yürürlüğe koyarak bağımsız, düzenleyici, denetleyici bir kurum olmadığını bir sefer daha gösterdi.

“EPDK ELİYLE GÜÇ MEVZUATI YAPBOZ TAHTASINA DÖNDÜ”

Plansız ve öngörüsüz mevzuat değişiklikleri ile güç piyasasını adeta kaosa sürükleyen EPDK ve bu kaosa seyirci kalan Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’de güç buhranının yaşanmasının temel ögeleri ortasında yer almaya devam ediyorlar. Güç piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi, vatandaşlarımızın ucuz ve kaliteli olarak güce ulaşmasında misyonlu ‘bağımsız bir otorite’ olması gereken EPDK, lobilere teslim olmuş bir idare anlayışı ile güç piyasasını düzenleyen mevzuattı adeta yapboz tahtasına çevirmiştir. EPDK, her ne kadar ‘yeni gereksinimlere yanıt verecek ve kesimin gelişimini akamete uğratacak teşebbüsleri engelleyen’ düzenlemeler yaptığını argüman etse de yenilenebilir güç kesiminde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ni değiştirerek yeni bir kaosa imza atmıştır.

“MİLYONLARCA YATIRIM ‘ÇÖP’ OLACAK”

3 yıl evvel değiştirdiği kuralı yani 09/05/2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile lisanssız üretim düzenlemesini bugün yeni bir düzenleme yaparak değiştiren EPDK yenilenebilir güç bölümündeki milyonlarca lira yatırımın adeta ‘çöp’ olmasına neden olacak adım atmıştır. Öngörüsüz, plansız bir güç idaresi anlayışı ile yapboz tahtasına dönüştürülen güç bölümü, üreticisinden tüketicisine isyan etmektedir. Elektrik üreticisi, AK Parti iktidarının yanlış siyasetleri sonucu maliyetlerin artışından, tüketicilerimiz ise her ay gelen kabarık faturalar ve arkası ardı kesilmeyen artırımlardan ağır bir formda güç buhranını yaşarken, ne EPDK, ne Güç ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ne de AK parti iktidarı tahlil üretmektedir. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi ve Türkiye’yi yönetemez.

“EPDK, KAYGI YARATMAMALI TERSİNE KAYGILARI ORTADAN KALDIRMALI”

EPDK’nin vazifesi, 2019 sonrası yapılan lisanssız santrallerin tüketiminden fazlasının YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacağına yönelik düzenleme yaparak bölümde önemli tasa yaratmak olmamalıdır. Bilakis, EPDK’nin misyonu tasaları ortadan kaldıracak, yatırımcıların, üretenlerin ve tüketicilerin önünü görebilecek düzenlemelerle tüm bölümleri kucaklayan düzenlemeler yapmaktır. 9 Mayıs 2019 tarih ve 1044 sayılı Cumhurbaşkanı kararında; ‘güneş gücünden üretilen üretim fazlası elektriğin EPDK tarafından yayınlanan abone kümesine ilişkin perakende tek vakitli etkin güç bedeli uygulanır ve YEKDEM kapsamında kıymetlendirilmek üzere on yıl müddetle satın alınır’ kararına yer verilirken AK Parti iktidarına ‘aklınız neredeydi’ diye sormazlar mı?

“YATIRIMLARA GECEKONDU GÖZÜYLE BAKAN ANLAYIŞ İLE HAK GASPI YAPILIYOR”

Bu nasıl bir öngörüsüzlüktür ki, bugün, 3 yıl evvel alınan bu karardan geri adım atılmıştır? 2019’da bu karar alındıktan sonra oteller, soğuk hava depoları, çırçır fabrikaları, ziraî eser sürece tesisleri ve gibisi birçok yatırımcı bankalara borçlanarak, sermayelerinden ayırarak elektrik üretmek için yatırım yapmışlardı. Artık yapılan yönetmelik değişikliği ile bu yatırımlara ‘gecekondu’ gözüyle bakılıp ‘ya yıkacaksınız ya da fazladan ürettiğiniz elektriği parasız sisteme vereceksiniz’ denmektedir. AK Parti iktidarının güç idaresi bu aksilikleri düşünmeden yarattığı sistem ve kurallar bugün Türkiye’nin içindeki darboğazı daha da büyütmektedir.

“İKTİDARIMIZDA GÜCÜN YILDIZI YENİLENEBİLİR GÜÇ OLACAK”

Paydaşların görüşleri alınmadan, bölümü dinlemeden yapılan her düzenleme ne yazık ki meyyit doğmuştur. Doğal olarak hak kaybına uğrayan dal temsilcileri bu yönetmeliğin durdurulması için Danıştay’a giderek hukukî yerde haklarını arayacaklardır. Bu yönetmelik yürürlüğe konulmadan evvel EPDK’yi uyarmış olduğumuzu bir kere daha anımsatarak, AK Parti iktidarının ve EPDK’nın bu kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğinin altını çiziyorum.”

Yorum yapın